Bielany

nazwa szkoły podstawowej publiczna czy nie
Szkoła Podstawowa nr 370 w Warszawie publiczna
Szkoła Podstawowa nr 369 im. ANTONIEGO BOLESŁAWA DOBROWOLSKIEGO w Warszawie publiczna
Niepubliczna Szkoła Podstawowa FUNDACJI SCOLAR w Warszawie niepubliczna
Szkoła Podstawowa "SZKOŁA W CHMURZE" w Warszawie niepubliczna
Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Warszawie niepubliczna
Szkoła Podstawowa nr 273 im. DR. ALEKSANDRA LANDY, SZKOŁA FILIALNA w Warszawie publiczna
Szkoła Podstawowa nr 77 im. WANDY ZIELEŃCZYK w Warszawie publiczna
Szkoła Podstawowa nr 352 im. JERZEGO HUBERTA WAGNERA w Warszawie publiczna
Niepubliczna Szkoła Podstawowa im. JULIUSZA VERNE'A w Warszawie niepubliczna
Szkoła Podstawowa nr 3 PRZYMIERZA RODZIN im. BŁOGOSŁAWIONEGO ks. JERZEGO POPIEŁUSZKI w Warszawie niepubliczna
Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 214 im. STANISŁAWA SKRYPIJA w Warszawie publiczna
Szkoła Podstawowa nr 263 im. POWSTAŃCÓW WIELKOPOLSKICH w Warszawie publiczna
Szkoła Podstawowa SPECJALNA nr 347 W MŁODZIEŻOWYM OŚRODKU SOCJOTERAPII nr 4 W ZESPOLE PLACÓWEK OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZYCH w Warszawie publiczna
Katolicka Szkoła Podstawowa nr 109 FUNDACJI NA RZECZ RODZINY im. ŚW. RODZINY w Warszawie niepubliczna
Szkoła Podstawowa SPECJALNA NR 346 W SZPITALU BIELAŃSKIM im. ks. JERZEGO POPIEŁUSZKI SAMODZIELNYM PUBLICZNYM ZAKŁADZIE OPIEKI ZDROWOTNEJ w Warszawie publiczna
Społeczna Szkoła Podstawowa INTEGRACYJNA nr 100 SPOŁECZNEGO TOWARZYSTWA OŚWIATOWEGO w Warszawie niepubliczna
Szkoła Podstawowa nr 86 STOWARZYSZENIA KULTURY I EDUKACJI w Warszawie niepubliczna
Szkoła Podstawowa Niepubliczna nr 74 im. BŁOGOSŁAWIONEGO HONORATA KOŹMIŃSKIEGO w Warszawie niepubliczna
Społeczna Szkoła Podstawowa nr 13 z Oddziałami Dwujęzycznymi im. LOTNIKÓW AMERYKAŃSKICH w Warszawie niepubliczna
Szkoła Podstawowa nr 293 im. JANA KOCHANOWSKIEGO w Warszawie publiczna
Szkoła Podstawowa nr 289 im. HENRYKA SIENKIEWICZA w Warszawie publiczna
Szkoła Podstawowa nr 273 im. DR. ALEKSANDRA LANDY w Warszawie publiczna
Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 247 im. KAZIMIERZA LISIECKIEGO "DZIADKA" w Warszawie publiczna
Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 223 im. PARTYZANTÓW ZIEMI KIELECKIEJ w Warszawie publiczna
Szkoła Podstawowa nr 209 im. HANKI ORDONÓWNY w Warszawie publiczna
Szkoła Podstawowa nr 187 im. ADAMA MICKIEWICZA w Warszawie publiczna
Szkoła Podstawowa nr 133 im. STEFANA CZARNIECKIEGO w Warszawie publiczna
Szkoła Podstawowa nr 53 im. MARIUSZA ZARUSKIEGO w Warszawie publiczna
Szkoła Podstawowa nr 80 im. MARII KOWNACKIEJ w Warszawie publiczna