Mokotów

nazwa szkoły podstawowej publiczna czy nie
ATENA Szkoła Podstawowa DLA DOROSŁYCH w Warszawie niepubliczna
GREENEDU Szkoła Podstawowa DLA DOROSŁYCH w Warszawie niepubliczna
Szkoła Podstawowa DLA DOROSŁYCH w Warszawie niepubliczna
Szkoła Podstawowa SIÓSTR NAZARETANEK z Oddziałami Dwujęzycznymi w Warszawie niepubliczna
Szkoła Podstawowa nr 394 w Warszawie publiczna
Szkoła Podstawowa nr 371 im. SANDRO PERTINIEGO w Warszawie publiczna
Szkoła Podstawowa SIÓSTR NAZARETANEK z Oddziałami Dwujęzycznymi w Warszawie niepubliczna
Niepubliczna Szkoła Podstawowa BRITISH INTERNATIONAL ACADEMY PRIMARY WARSAW w Warszawie niepubliczna
Prywatna Szkoła Podstawowa im. JEANA MONNETA w Warszawie niepubliczna
Szkoła Podstawowa SPECJALNA nr 251 w Warszawie publiczna
Szkoła Podstawowa SPECJALNA nr 294 W INSTYTUCIE PSYCHIATRII I NEUROLOGII w Warszawie publiczna
MULTISCHOOL INTERNATIONAL SCHOOL Szkoła Podstawowa w Warszawie niepubliczna
Szkoła Podstawowa CHOCIMSKA w Warszawie niepubliczna
Szkoła Podstawowa SPECJALNA nr 167 w Warszawie publiczna
Szkoła Podstawowa im. ŚW. FRANCISZKA w Warszawie publiczna
Szkoła Podstawowa ZAKONU PIJARÓW im. O. ONUFREGO KOPCZYŃSKIEGO w Warszawie publiczna
Szkoła Podstawowa nr 2 PRZYMIERZA RODZIN im. ks. JANA TWARDOWSKIEGO w Warszawie niepubliczna
BRYTYJSKA Szkoła Podstawowa THE BRITISH SCHOOL nr 91 w Warszawie niepubliczna
Szkoła Podstawowa SPECJALNA nr 201 w Warszawie publiczna
KANADYJSKA Szkoła Podstawowa nr 84 w Warszawie niepubliczna
Niepubliczna Szkoła Podstawowa nr 97 w Warszawie niepubliczna
Szkoła Podstawowa IM KOMISJI EDUKACJI NARODOWEJ w Warszawie publiczna
Szkoła Podstawowa SPECJALNA nr 111 w Warszawie publiczna
Szkoła Podstawowa SPECJALNA nr 22 W NARODOWYM INSTYTUCIE GERIATRII, REUMATOLOGII I I REHABILITACJI im. PROF. DR HAB. MED. ELEONORY REICHER w Warszawie publiczna
Szkoła Podstawowa nr 107 im. BRONISŁAWA MALINOWSKIEGO w Warszawie publiczna
Szkoła Podstawowa SPORTOWA nr 272 im. EUGENIUSZA LOKAJSKIEGO w Warszawie publiczna
Szkoła Podstawowa INTEGRACYJNA nr 339 im. RAOULA WALLENBERGA w Warszawie publiczna
Szkoła Podstawowa nr 3 im. DZIECI POWSTANIA WARSZAWSKIEGO w Warszawie publiczna
I Społeczna Szkoła Podstawowa SPECJALNA "DAĆ SZANSĘ" SPOŁECZNEGO TOWARZYSTWA OŚWIATOWEGO w Warszawie niepubliczna
Szkoła Podstawowa nr 98 z Oddziałami Integracyjnymi im. LUCY MAUD MONTGOMERY w Warszawie publiczna
Szkoła Podstawowa nr 69 im. MARII SKŁODOWSKIEJ-CURIE w Warszawie publiczna
Szkoła Podstawowa nr 146 im. JANUSZA KORCZAKA w Warszawie publiczna
Szkoła Podstawowa nr 103 im. BOHATERÓW WARSZAWY 1939-1945 w Warszawie publiczna
Szkoła Podstawowa nr 85 im. BENITO JUAREZA w Warszawie publiczna
Szkoła Podstawowa nr 70 z Oddziałami Integracyjnymi im. BOHATERÓW MONTE CASSINO w Warszawie publiczna
Szkoła Podstawowa nr 46 im. STEFANA STARZYŃSKIEGO w Warszawie publiczna
Szkoła Podstawowa nr 33 im. WOJSK OBRONY POWIETRZNEJ KRAJU w Warszawie publiczna
Szkoła Podstawowa nr 307 im. KRÓLA JANA III SOBIESKIEGO w Warszawie publiczna
Szkoła Podstawowa nr 271 im. 11 LISTOPADA w Warszawie publiczna
Szkoła Podstawowa nr 260 im. JANA MATEJKI w Warszawie publiczna
Szkoła Podstawowa nr 205 im. ŻOŁNIERZY POWSTANIA WARSZAWSKIEGO w Warszawie publiczna
Szkoła Podstawowa nr 202 im. 34 PUŁKU STRZELCÓW BUDZISZYŃSKICH w Warszawie publiczna
Szkoła Podstawowa nr 212 im. KRYSTYNY KRAHELSKIEJ w Warszawie publiczna
Szkoła Podstawowa z Oddziałami Dwujęzycznymi nr 157 im. ADAMA MICKIEWICZA w Warszawie publiczna
Szkoła Podstawowa nr 119 im. 3 BERLIŃSKIEGO PUŁKU PIECHOTY w Warszawie publiczna
Szkoła Podstawowa nr 190 im. ORŁA BIAŁEGO w Warszawie publiczna
Szkoła Podstawowa nr 115 im. WANDY TUROWSKIEJ w Warszawie publiczna
Szkoła Podstawowa nr 191 im. JÓZEFA IGNACEGO KRASZEWSKIEGO w Warszawie publiczna
Szkoła Podstawowa Niepubliczna KOLEGIUM ŚW. STANISŁAWA KOSTKI w Warszawie niepubliczna
Szkoła Podstawowa Niepubliczna nr 49 w Warszawie niepubliczna
Społeczna Szkoła Podstawowa nr 26 im. PROF. JIGORO KANO SPOŁECZNEGO TOWARZYSTWA OŚWIATOWEGO w Warszawie niepubliczna
Szkoła Podstawowa z Oddziałami Dwujęzycznymi nr 20 im. JANA GUTENBERGA FUNDACJI SZKOLNEJ w Warszawie niepubliczna
Społeczna Szkoła Podstawowa nr 14 im. DZIECI ZJEDNOCZONEJ EUROPY SPOŁECZNEGO TOWARZYSTWA OŚWIATOWEGO w Warszawie niepubliczna