Śródmieście

nazwa szkoły podstawowej publiczna czy nie
Szkoła Podstawowa BULLERBYN w Warszawie niepubliczna
PIONIER Szkoła Podstawowa DLA DOROSŁYCH w Warszawie niepubliczna
TOPEDU Szkoła Podstawowa DLA DOROSŁYCH w Warszawie niepubliczna
WARSZAWSKA AKADEMICKA Szkoła Podstawowa w Warszawie niepubliczna
NESTOR Szkoła Podstawowa DLA DOROSŁYCH w Warszawie niepubliczna
Szkoła Podstawowa RONJA w Warszawie niepubliczna
Społeczna Szkoła Podstawowa FUNDACJI "ALTEREDU" w Warszawie niepubliczna
Prywatna Szkoła Podstawowa nr 41 EDU BENE w Warszawie niepubliczna
Prywatna MĘSKA Szkoła Podstawowa im. CECYLII PLATER-ZYBERKÓWNY w Warszawie niepubliczna
Szkoła Podstawowa SPECJALNA nr 243 w Warszawie publiczna
Szkoła Podstawowa SPECJALNA Z ODDZIAŁAMI PRZEDSZKOLNYMI nr 226 w Warszawie publiczna
Szkoła Podstawowa SPECJALNA nr 51 w Warszawie publiczna
Szkoła Podstawowa nr 220 im. STANISŁAWA KOPCZYŃSKIEGO w Warszawie publiczna
Szkoła Podstawowa nr 1 im. GUSTAWA MORCINKA w Warszawie publiczna
Szkoła Podstawowa nr 12 im. POWSTAŃCÓW ŚLĄSKICH w Warszawie publiczna
Szkoła Podstawowa nr 29 im. GIUSEPPE GARIBALDIEGO w Warszawie publiczna
Szkoła Podstawowa MONTESSORI im. ŚW. URSZULI LEDÓCHOWSKIEJ w Warszawie niepubliczna
Niepubliczna Szkoła Podstawowa WARSAW MONTESSORI SCHOOL w Warszawie niepubliczna
Szkoła Podstawowa SPECJALNA nr 213 im. IRENY SENDLEROWEJ w Warszawie publiczna
Szkoła Podstawowa SPECJALNA nr 196 w Warszawie publiczna
Szkoła Podstawowa nr 211 z Oddziałami Integracyjnymi im. JANUSZA KORCZAKA w Warszawie publiczna
Szkoła Podstawowa nr 210 im. BOHATERÓW PAWIAKA w Warszawie publiczna
Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 41 im. ŻOŁNIERZY ARMII KRAJOWEJ GRUPY BOJOWEJ "KRYBAR" w Warszawie publiczna
Szkoła Podstawowa nr 48 IMIENIA ADAMA PRÓCHNIKA w Warszawie publiczna
Szkoła Podstawowa nr 203 im. ANTONINY I JANA ŻABIŃSKICH w Warszawie publiczna
Szkoła Podstawowa nr 158 im. JANA KILIŃSKIEGO w Warszawie publiczna
Szkoła Podstawowa nr 75 im. MARII KONOPNICKIEJ w Warszawie publiczna
Szkoła Podstawowa nr 34 im. STANISŁAWA DUBOIS w Warszawie publiczna
Szkoła Podstawowa nr 32 z Oddziałami Integracyjnymi im. MAŁEGO POWSTAŃCA w Warszawie publiczna
Prywatna ŻEŃSKA Szkoła Podstawowa z Oddziałami Dwujęzycznymi im. CECYLII PLATER-ZYBERKÓWNY w Warszawie niepubliczna
Społeczna Szkoła Podstawowa nr 16 SPOŁECZNEGO TOWARZYSTWA OŚWIATOWEGO w Warszawie niepubliczna