Wawer

nazwa szkoły podstawowej publiczna czy nie
Szkoła Podstawowa SPECJALNA nr 244 w Warszawie publiczna
Szkoła Podstawowa nr 404 w Warszawie publiczna
ACADEMY INTERNATIONAL WAWER Niepubliczna Szkoła Podstawowa z Oddziałami Dwujęzycznymi w Warszawie niepubliczna
Szkoła Podstawowa SPECJALNA nr 393 W MŁODZIEŻOWYM OŚRODKU SOCJOTERAPII nr 2 "KĄT" w Warszawie publiczna
INTEGRACYJNA PODSTAWOWA SZKOŁA MONTESSORI WAWER w Warszawie niepubliczna
Szkoła Podstawowa SPECJALNA nr 137 w Warszawie publiczna
Szkoła Podstawowa SPECJALNA nr 39 w Warszawie publiczna
Szkoła Podstawowa TOWARZYSTWA EDUKACYJNEGO VIZJA w Warszawie niepubliczna
Niepubliczna WALDORFSKA Szkoła Podstawowa im. AUGUSTA CIESZKOWSKIEGO w Warszawie niepubliczna
Szkoła Podstawowa SPECJALNA nr 349 W MŁODZIEŻOWYM OŚRODKU SOCJOTERAPII nr 8 w Warszawie publiczna
"ŻAGLE" Szkoła Podstawowa STOWARZYSZENIA STERNIK w Warszawie niepubliczna
CHRZEŚCIJAŃSKA Szkoła Podstawowa SAMUEL w Warszawie niepubliczna
Szkoła Podstawowa nr 235 W ZAKŁADZIE POPRAWCZYM I SCHRONISKU DLA NIELETNICH-FALENICY w Warszawie publiczna
Prywatna Szkoła Podstawowa nr 105 im. ASTRID LINDGREN w Warszawie niepubliczna
Szkoła Podstawowa SPECJALNA nr 179 w Warszawie publiczna
Szkoła Podstawowa SPECJALNA nr 106 W INSTYTUCIE "POMNIK - CENTRUM ZDROWIA DZIECKA" w Warszawie publiczna
Szkoła Podstawowa nr 124 im. STANISŁAWA JACHOWICZA w Warszawie publiczna
Prywatna Szkoła Podstawowa nr 63 IMIENIA WISŁAWY SZYMBORSKIEJ w Warszawie niepubliczna
Szkoła Podstawowa Niepubliczna PRZY FUNDACJI POMOCY LUDZIOM Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIAMI w Warszawie niepubliczna
Prywatna Szkoła Podstawowa nr 92 w Warszawie niepubliczna
Szkoła Podstawowa nr 204 im. 19 PUŁKU UŁANÓW WOŁYŃSKICH w Warszawie publiczna
Szkoła Podstawowa nr 218 im. MICHAŁA KAJKI w Warszawie publiczna
Szkoła Podstawowa nr 138 z Oddziałami Integracyjnymi im. JÓZEFA HORSTA w Warszawie publiczna
Szkoła Podstawowa nr 76 im. 13 DYWIZJI PIECHOTY STRZELCÓW KRESOWYCH w Warszawie publiczna
Szkoła Podstawowa SIÓSTR FELICJANEK nr 28 im. BŁ. MARII ANGELI TRUSZKOWSKIEJ w Warszawie niepubliczna
Szkoła Podstawowa nr 140 im. KAZIMIERZA JEŻEWSKIEGO w Warszawie publiczna
Szkoła Podstawowa nr 195 im. KRÓLA MACIUSIA I w Warszawie publiczna
Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 216 "KLONOWEGO LIŚCIA" w Warszawie publiczna
Szkoła Podstawowa nr 109 im. BATALIONÓW CHŁOPSKICH w Warszawie publiczna
Szkoła Podstawowa nr 128 im. MARII SKŁODOWSKIEJ-CURIE w Warszawie publiczna
Szkoła Podstawowa nr 86 im. BRONISŁAWA CZECHA w Warszawie publiczna