Wola

nazwa szkoły podstawowej publiczna czy nie
Niepubliczna Szkoła Podstawowa EDUART im. LEONARDA DA VINCI w Warszawie niepubliczna
Niepubliczna Szkoła Podstawowa POD WIELKIM DACHEM NIEBA w Warszawie niepubliczna
MIĘDZYNARODOWA Szkoła Podstawowa TE VIZJA w Warszawie niepubliczna
Niepubliczna SPECJALNA Szkoła Podstawowa DLA DZIECI Z AUTYZMEM W KONTAKCIE w Warszawie niepubliczna
Szkoła Podstawowa DLA DOROSŁYCH nr 390 w Warszawie publiczna
Szkoła Podstawowa nr 389 im. STEFANA STARZYŃSKIEGO w Warszawie publiczna
Szkoła Podstawowa nr 388 im. JANA PAWŁA II w Warszawie publiczna
Szkoła Podstawowa nr 386 im. MARSZAŁKA JÓZEFA PIŁSUDSKIEGO w Warszawie publiczna
Szkoła Podstawowa nr 387 im. SZARYCH SZEREGÓW w Warszawie publiczna
Szkoła Podstawowa AKADEMIA DOBREJ EDUKACJI im. GEN. JÓZEFA SOWIŃSKIEGO w Warszawie niepubliczna
Szkoła Podstawowa SPECJALNA nr 331 w Warszawie publiczna
Szkoła Podstawowa nr 221 z Oddziałami Integracyjnymi im. BARBARY BRONISŁAWY CZARNOWSKIEJ w Warszawie publiczna
Szkoła Podstawowa nr 225 im. JÓZEFA GARDECKIEGO w Warszawie publiczna
Szkoła Podstawowa nr 148 im. HUGONA KOŁŁĄTAJA w Warszawie publiczna
Szkoła Podstawowa nr 234 im. JULIANA TUWIMA w Warszawie publiczna
Szkoła Podstawowa nr 139 im. LUDWIKI WAWRZYŃSKIEJ w Warszawie publiczna
Szkoła Podstawowa nr 238 im. CHRISTO BOTEWA w Warszawie publiczna
Szkoła Podstawowa nr 132 im. SÁNDORA PETŐFIEGO w Warszawie publiczna
Szkoła Podstawowa nr 26 im. MIROSŁAWA BIERNACKIEGO w Warszawie publiczna
Szkoła Podstawowa nr 351 im. BOLESŁAWA PRUSA w Warszawie publiczna
Szkoła Podstawowa nr 25 im. KOMISJI EDUKACJI NARODOWEJ w Warszawie publiczna
Prywatna Szkoła Podstawowa "KOLOROWY CZAS" w Warszawie niepubliczna
ACADEMY INTERNATIONAL KAROLKOWA 49 Niepubliczna Szkoła Podstawowa z Oddziałami Dwujęzycznymi nr 81 w Warszawie niepubliczna
Katolicka Szkoła Podstawowa im. ks. PIOTRA SKARGI w Warszawie niepubliczna
Szkoła Podstawowa SPECJALNA nr 283 W INSTYTUCIE MATKI I DZIECKA w Warszawie publiczna
Szkoła Podstawowa SPECJALNA nr 147 w Warszawie publiczna
Prywatna Szkoła Podstawowa nr 94 SZKOŁA "LAUDER MORASHA" w Warszawie niepubliczna
WALDORFSKA Szkoła Podstawowa nr 71 w Warszawie niepubliczna
Szkoła Podstawowa nr 166 im. ŻWIRKI I WIGURY w Warszawie publiczna
Szkoła Podstawowa INTEGRACYJNA nr 317 im. EDMUNDA BOJANOWSKIEGO w Warszawie publiczna
Szkoła Podstawowa nr 236 z Oddziałami Integracyjnymi im. IRENY SENDLEROWEJ w Warszawie publiczna
Szkoła Podstawowa nr 222 im. JANA BRZECHWY w Warszawie publiczna
Szkoła Podstawowa nr 63 im. ZAWISZY CZARNEGO w Warszawie publiczna
Katolicka Szkoła Podstawowa nr 7 im. ks. KARD. STEFANA WYSZYŃSKIEGO w Warszawie niepubliczna